تدریس صفحه به صفحه ریاضی اول ابتدایی

با کلیک روی شماره هر صفحه می توانید به بخش تدریس صفحه به صفحه ریاضی اول ابتدایی مربوطه وارد شوید.

برای مشاهده فیلم هر جلسه تدریس  شماره صفحه مربوطه را لمس کنید

دانلود فیلم تدریس صفحه  154 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود رایگان فیلم تدریس ریاضی ابتدایی

دانلود فیلم تدریس صفحه 152 و 153 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 150کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 149 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 146 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 145 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 144 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 143 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 142 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 140 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 139 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 136 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 137 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 135 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود نمونه سوالات ریاضی ابتدایی

دانلود فیلم تدریس صفحه 133 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 132 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 131 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 126 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 125 کتاب ریاضی اول دبستان

کیفیت ویدئوهای زیر کمی پایین است

دانلود فیلم تدریس صفحه 98 تا 100 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 96 تا 97 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 94 تا 95 کتاب ریاضی اول دبستان

دانلود فیلم تدریس صفحه 90 تا 93 کتاب ریاضی اول دبستان

با استفاده از ویدئوهای آموزشی تدریس صفحه به صفحه ریاضی اول ابتدایی دانش آموزان می توانند در هنگامیکه معلم در دسترس نیست به تنهایی به یادگیری و حل تمرینات کتاب ریاضی خود بپردازند.

مطلب پیشنهادی

بازخوردها و سوالات دوره مهارت های ارتقایی

بازخوردها و سوالات دوره ضمن خدمت مهارت های ارتقایی آموزش و پرورش برای مشاهده بازخوردها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.