اخبار آموزش و پرورش

اعلام نتایج طرح جابر بن حیان 1395-96

نتایج طرح جابر در مرحله منطقه ای در اسفندماه 1395 اعلام می شود. بر طبق زمانبندی پیشنهادی دفتر آموزش دبستانی، جدول زمانی مراحل اجرای طرح جابر به شرح زیر می باشد: ردیف عنوان ماه هفته اول هفته دوم هفته سوم …

توضیحات بیشتر »