ریاضی

آموزش جمع و تفریق فرایندی

برای دانلود فایل آموزشی جمع و تفریق فرآیندی (از سمت چپ) در قالب فایل SWF لطفا اینجا را لمس کنید. پس از اجرای فایل برای انتخاب اعداد مورد نظر خود دوبار پشت سرهم کلیک کنید.

توضیحات بیشتر »

اولویت و تقدم عملیات ریاضی

در هنگام انجام عملیات مختلف ریاضی رعایت تقدم ضروری است و در صورت اغفال، نتیجه اشتباه به دست خواهد آمد. پس باید بدانیم اول جمع را انجام دهیم یا تفریق و یا ضرب و تقسیم را؟! ترتیب عملیات ریاضی به …

توضیحات بیشتر »