همیار اولیا

پرسشنامه آمادگی برای اعتیاد

آیا فرزند من معتاد است یا ممکن است معتاد شود؟ آیا ممکن است روزی من معتاد شوم؟ از کجا بدانم که معتاد اینترنت نشده ام؟ از کجا بدانم معتاد سیگار شده ام؟ سوالاتی از این قبیل برای بسیاری افراد رخ …

توضیحات بیشتر »

7 داستان عبرت آموز

چقدر ما کارمان را دوست داریم! یکی از مدیران آمریکایی که مدتی برای یک دوره آموزشی به ژاپن رفته بود، تعریف کرده است که: که روزی از خیابانی که چند ماشین در دو طرف آن پارک شده بود می گذشتم. …

توضیحات بیشتر »