اول دبستان

هنر چيست؟

درس هنر در نقاشي خلاصه نمي شود. در طي سال ها بار ها و بارها در چندين مدرسه مختلف اين جمله را از برخي دانش آموزان شنيده ام: “آقا هنر بکشيم؟” . هنر در نقاشي خلاصه نمي شود…. هنر آفرينش …

توضیحات بیشتر »

قوانین کلاسی

بهتر است تا جای ممکن تعداد قوانین برای کلاس کم باشند. این قوانین همانند باید و نباید ها یا کدهای اخلاقی[1] در سازمان ها هستند که به صراحت مسیر اخلاقی را برای دانش آموزان روشن می سازند. شما می توانید …

توضیحات بیشتر »

دانلود فرم های پوشه کار

پوشه کار یا همان کارپوشه مجموعه‌ای از نمونه کارهای دانش آموزان که در جریان یاددهی – یادگیری هدفمند جمع آوری گشته، آگاهانه انتخاب گردیده و منظم سازماندهی شده و بیانگر میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان است و همچون …

توضیحات بیشتر »

آموزش الفبا-تمرین شناسایی نشانه ها

نشانه های زبان فارسی

بعد از آموزش دادن نشانه ها یا حروف الفبای فارسی، باید توانایی شناسایی نشانه آموخته شده را تقویت نماییم. برای این کار می توانیم از روش های مختلفی استفاده کنیم. یکی از این روشها که اغلب آموزگاران از آن استفاده …

توضیحات بیشتر »