آدرس و شماره تلفن مراکز اسکان فرهنگیان قزوین

  تلفن آدرس نام پایگاه اسکان 02833333291-02833338681 قزوین ، بلوار شهید بهشتی، فلکه مادر ، جنب پمپ بنزین، ناحيه يك قزوين، دبيرستان سيدابوطالب تقوي، ستاد مركزي 02832823347 آبيك ، ميدان معلم ، بلوار شهيد باهنر، اداره آموزش و پرورش آبيك آبيك 02835520741 اسفرورین ، بلوار بسیج ، جنب مسجد صاحب الزمان عج…، اداره آموزش و […]

آدرس و شماره تلفن مراکز اسکان فرهنگیان فارس

  تلفن آدرس نام پایگاه اسکان 07144335967 ستاد مرکزی، آباده ، اردیبهشت، هنرستان شهیدرجایی آباده 07144373257 ستاد فرعی سورمق، شهر سورمق، دبستان جلال ال احمد واقع در خیابان معلم آباده 07144382260 ستاد فرعی بهمن، شهر بهمن مدرسه راهنمایی طلوع آزادی واقع در بولوار امامزادگان آباده 07144387250 ستاد فرعی ایزدخواست، شهر ایزد خواست دبیرستان شهدای بانک […]